img
Statistično svetovanje

Statistično svetovanje je potrebno orodje za pridobivanje potrebnih in pomembnih podatkov na številnih področjih v današnjem svetu. Zahteva se na številnih področjih in ljudem, ki jo potrebujejo, ponuja obsežne možnosti. Dejavnosti, ki so povezane s statističnim svetovanjem, se raztezajo in lahko zadevajo katero koli temo. Naloga svetovanja pri nas se razlikuje od projekta do projekta in vključuje statistiko, ki deluje kot reševalec problemov z izvajanjem izbire ustrezne analize, izvajanjem analiz podatkov in interpretacijo ugotovitev. Pri statističnem svetovanju svetovalec deluje tudi kot vodnik in svetovalec stranke.

  • Svetovanje je namenjeno preverjanju postavljenih raziskovalnih hipotez, raziskovalnih ciljev in povezavi le-teh s vprašalnikom. Za kvalitetno izvedene statistične analize je pomembno, da se skupaj s stranko pregleda celoten načrt empiričnega oz. raziskovalnega dela in da se še pred začetkom analiz razrešijo morebitne dileme in vprašanja. Velikokrat se namreč zgodi, da iz vprašanj ne moremo pridobiti ustreznih odgovorov, ki bi jih lahko povezali s hipotezo, obstajajo različni možni statistični izračuni ali pa so smiselne še dodatne analize, ki v prvotne hipoteze niso bile zajete. Skupaj s z vami tako najdemo najboljšo rešitev, določimo približen časovni okvir izdelave statističnih analiz in izberemo najprimernejši paket.