img
Pogoji poslovanja

Z zaključkom oddaje naročila se strinjate s pogoji poslovanja. Zavedate se, da bodo vaši podatki uporabljeni izključno za obdelavo naročila. Vaše raziskovalne podatke in dispozicijo uporabljamo izključno za potrebe vaše raziskave in jih v nobenem primeru ne posredujemo tretjim osebam.

  • V skladu z vašim zanimanjem in povpraševanjem vam pripravimo ponudbo z opisom storitev, ceno ter predračunom. Povpraševanja se lahko izvede po telefonu, spletne trgovine ali elektronski pošti.
  • Na podlagi z vaše strani potrjenega predračuna, se z elektronskim sporočilom sklene pogodba za določeno storitev, ki je predmet predračuna. S to pogodbo se podjetje STRATUM OPTI, Alojz Škrabl s.p. zaveže, da bo opravilo storitev, naročnik pa, da bo storitev plačal po predračunu.
  • Po opravljeni storitvi, do datuma izvedbe, ki je naveden v končni ponudbi, podjetje STRATUM OPTI preko elektronske pošte preda naročniku storitev, ki je predmet pogodbe ter račun za opravljeno storitev.
  • Rok za izvedbo storitve se dogovori sporazumno z naročnikom, v največ primerih je le ta 5 do 10 delovnih dni oz. 14 dni od obojestranskega potrjenega predračuna za izbrane storitve.
  • Stranka lahko v 30 dneh od zaključene storitve in prejema dokumentov poda pisno (po elektronski pošti) ali ustno reklamacijo (po telefonu) na opravljeno storitev. Podjetje STRATUM OPTI se zaveže, da bo vse pritožbe in reklamacije rešilo v najkrajšem možnem času, pri tem pa se morebitni dodatki ali možne različice ne upoštevajo kot popravek in se jih zaračuna v skladu z veljavnim cenikom.
  • Z oddajo naročila preko spletne trgovine se še ne zavežete k plačilu storitve ali sodelovanju z nami. Plačilo boste poravnali na naš bančni račun, ko vam bomo odgovorili na vaše povpraševanje ter se dogovorili točno o možnostih sodelovanja z nami. Ob morebitni sklenitvi sodelovanja in potrditvi tako iz vaše kot iz naše strani, se potem aktivira 14 dnevni rok poravnave ponudbe. Vse dodatne informacije prejmete v nadaljevanju preko elektronske pošte.