img
Pogoji poslovanja

Z opisno statistiko največkrat prikažemo rezultate, kjer nas zanimajo frekvenčne porazdelitve podatkov (%), povprečja, srednje vrednosti, standardni odkloni, minimumi, maximumi ter porazdeljenosti podatkov na vzorcu.

  • V skladu z vašim zanimanjem in povpraševanjem vam pripravimo ponudbo z opisom storitev, ceno ter predračunom. Povpraševanja se lahko izvede po telefonu ali elektronski pošti.
  • Na podlagi z vaše strani potrjenega predračuna, se z elektronskim sporočilom sklene pogodba za določeno storitev, ki je predmet predračuna. S to pogodbo se podjetje STRATUM OPTI, Alojz Škrabl s.p. zaveže, da bo opravilo storitev, naročnik pa, da bo storitev plačal po predračunu.
  • Po opravljeni storitvi, do datuma izvedbe, ki je naveden v končni ponudbi, podjetje STRATUM OPTI preko elektronske pošte preda naročniku storitev, ki je predmet pogodbe ter račun za opravljeno storitev.
  • Rok za izvedbo storitve se dogovori sporazumno z naročnikom, v največ primerih je le ta 5 do 10 delovnih dni oz. 14 dni od obojestranskega potrjenega predračuna za izbrane storitve.
  • Stranka lahko v 30 dneh od zaključene storitve in prejema dokumentov poda pisno (po elektronski pošti) ali ustno reklamacijo (po telefonu) na opravljeno storitev. Podjetje STRATUM OPTI se zaveže, da bo vse pritožbe in reklamacije rešilo v najkrajšem možnem času, pri tem pa se morebitni dodatki ali možne različice ne upoštevajo kot popravek in se jih zaračuna v skladu z veljavnim cenikom.