img
Analiza preživetja

Cilji analize preživetja: ocena porazdelitvene funkcije (funkcije preživetja), primerjava porazdelitev (funkcij preživetja), iskanje povezave med izidom (časom preživetja) in napovednimi dejavniki.

  • Časovno lestvico najprej razdelimo na intervale tako, da so časi dogodkov ali krnitev na mejah intervalov. Potem izračunamo (pogojne) verjetnosti preživetja v vsakem intervalu in iz njih dobimo verjetnost preživetja za poljubno obdobje z množenjem pogojnih verjetnosti do danega trenutka. Metodo imenujemo Kaplan - Meierjeva metoda.
  • Statistični test za ničelno hipotezo (da vzorca prihajata iz iste populacije) temelji na običajni ideji: Ce velja ničelna hipoteza, pričakujemo, da bo število dogodkov v posamezni skupini sorazmerno številu enot v skupini. Na osnovi te predpostavke izračunamo pričakovano število dogodkov v vsaki skupini in ga primerjamo z ugotovljenim številom dogodkov. Test se imenuje test log rank.