img
Statistična obdelava podatkov s programskim paketom SPSS

Statistika je nepogrešljivo orodje za raziskovanje na vseh znanstvenih področjih, njeno znanje pa je potrebno za razumevanje strokovne literature in pogosto tudi novic. Statistika se ukvarja z zbiranjem, organizacijo, povzemanjem, predstavitvijo, analizo in interpretacijo podatkov. Na tej osnovi omogoča oblikovanje veljavnih zaključkov in sprejemanje informiranih odločitev.

 • Statistika je znanstvena disciplina, ki se ukvarja z zbiranjem primernih podatkov, z njihovo analizo, s predstavitvijo rezultatov analize in z razvijanjem metod za obdelavo podatkov.
 • Štiri pomeni besede statistika: podatki, značilnost podatkov, tehnike za zbiranje, anallizo in interpretacije podatkov za podporo odločanju ter znanost, ki razvija in uporablja takšne tehnike.
 • Obstajajo štiri skupine uporabnikov statistike:
  Uporabniki, ki morajo razumeti statistične predstavitve ugotovitev na svojem področju.
  Uporabniki, ki izbirajo, uporabljajo in interpretirajo statistične postopke pri svojem delu.
  Uporabni statistiki (angl. applied statisticians).
  Matematični statistiki.
 • SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) sodi med najpogosteje uporabljene in najbolj razširjene statistične pakete za obdelavo podatkov v družboslovju. Hkrati je vodilna statistična programska oprema za poslovne, državne, raziskovalne in akademske organizacije na svetu. Namenjen je predvsem statistični obdelavi podatkov z osebnimi računalniki.S programskim paketom SPSS, vam nudimo osnovne in napredne statistične analize, s katerimi boste lahko odpravljali težave, sprejemali modrejše odločitve in izboljšali svoje rezultate.