img
SPSS inštrukcije in pomoč iz statistike

Na področju statistike in programskega paketa SPSS, vam nudimo pomoč iz osnovnih in naprednejših statističnih analiz ter metod, ki se uporabljajo v družboslovju. Na fakultetnem nivoju vas pripravimo tako za kolokvije kot tudi za izpite.

  • Program inštrukcij iz statistike zajema vsa področja opisne statistike, inferenčne statistike, bivariatne in multivariatne analize ter ostalih temeljnih statističnih pojmov.
  • Naročite se lahko na inštrukcije osnovnih pojmov ter izračunov iz statistike, srednjih vrednosti, mer variabilnosti, vrstah spremenljivk, tipih statističnih analiz, vzorčnih statistik in njihovih porazdelitev, intervalov zaupanja, preverjanja domnev, povezanosti za nominalni, ordinalni, intervalni / razmernostni tip para spremenljivk in njihov odvisnosti...